Близки системи за навигация

Близки системи за навигация, полезна информация от нашите експерти и съвети за използване на пътна помощ при необходимост по време на пътуване.

Близки системи за навигация

Близките системи са предназначени за контрол  и управление на транспортен парк в рамките на около 200 km. На такова разстояние използването на спътникова връзка не е рационално. Ето защо в този тип диспечерски системи се използват други видове връзка. УКВ канал или клетъчна телефония. Основни потребители на подобни системи са градските оперативни служби:

  • полиция;
  • бърза помощ;
  • куриерски служби;
  • банково инкасо;
  • таксиметрови компании;
  • други.

В близките системи важен фактор е оперативното доставяне на информацията. Както и поддържането на гласова връзка. В последно време вместо гласова връзка широко се използват формализирани текстови съобщения. Скоростта на обмен на информацията е от порядъка на 10 обекта в секунда. Като дори може да се осигури приоритет на определен вид съобщения.

Бордовият комплект на близката система включва бордови контролер с вграден навигационен приемник, бордова радиостанция (или клетъчен телефон), навигационна антена, антена за радиовръзка и комплект датчици. Функциите по управлението на бордовия комплект са възложени на контролера, който обработва информацията, постъпваща от всички източници, след което я предава като форматиран пакет в ДЦ.

Точността на навигационното определение е около 100 m, но сравнително ограничената територия прави възможна диференциалната корекция, което повишава точността до няколко метра.

При близките системи също се натрупва база данни и се прави архивиране. Тук обаче има и нови функции. В случай, че се получи сигнал за нападение операторът може дистанционно да включи или изключи един или няколко допълнителни механизъма (например в запалването). Това разбира се е възможно и в далечните системи Но там то практически няма смисъл, тъй като на голямо разстояние не може да бъде изпратена оперативна група.

При необходимост от качествена и бърза пътна помощ навсякъде в страната. Mоже да се доверите на експертите в това отношение на пътнапомощцена.com

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО